Konference: Hodnocení rozvoje obcí, měst a regionů

Podtitul: Způsoby hodnocení stavu, vývoje a fungování obcí, měst a regionů v ČR

Konference pro zástupce veřejné správy, místních akčních skupin (MAS), vědeckých institucí, vysokých škol a neziskových organizací, jejíž cílem bylo představit:

  • indikátory a další nástroje hodnocení udržitelného rozvoje na národní, regionální a místní úrovni
  • vyhodnocování strategických plánů prostřednictvím vhodných nástrojů včetně indikátorů
  • Nastavení systému vyhodnocování MAS v rámci přípravy strategií CLLD a následné realizace

Konference se konala 1. března 2016 v Národním zemědělském muzeu, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7-Holešovice

Program:

Fotografie z konference