Místně specifické indikátory

Místně specifické indikátory jsou takové indikátory, které odrážejí konkrétní dění a konkrétní požadavky obce či regionu, pro které jsou navrženy. Místně specifické indikátory mohou doplňovat a často také doplňují indikátorové sady, které používají jiné obce či města ke vzájemnému srovnávání (například ECI). To s místně specifickými indikátory obecně dělat nelze, neboť jsou přímo „ušity na míru“ konkrétní obci či městu.

Z jiného pohledu lze za místně specifické indikátory považovat rovněž ty, které reflektují nejdůležitější oblasti kvality života v daném městě či obci. Často to jsou indikátory napojené na strategický dokument obce, zejména na část o strategických cílech. V úzkém slova smyslu tak poté hovoříme o programových indikátorech. Toto napojení poté plní dvojí úlohu. Nejen že nám indikátory dokážou říci, zda je strategický plán naplňován, ale rovněž podle nich lze posoudit, jak se daná obec vyvíjí a rozvíjí.

CI2, o.p.s. nabízí městům, obcím, regionům a jejich zástupcům zpracování místně specifické sady indikátorů. 

Níže je umístěno znázornění místně specifických indikátorů pro město Kopřivnice:

Místně specifické indikátory v Kopřivnici