Semináře: Adaptace území na změnu klimatu

Organizace CI2, o. p. s. uspořádala ve dnech 6. prosince 2016 (Praha) a 7. prosince 2016 (Ostrava) semináře s názvem „Adaptace území na změnu klimatu“. Byly určeny primárně pro zástupce veřejné správy na místní a regionální (zástupce měst, obcí, MAS a krajů). Jejich smyslem bylo předání informací o nejnovějších novinkách a trendech v oblasti adaptací na změnu klimatu na národní a místní úrovni a sdílení příkladů o možnostech realizace adaptačních a mitigačních opatření na místní a regionální úrovni.

Praha, 6. 12. 2016

 • 10:00 Úvodní slovo, představení tématu projektu a CI2, o. p. s. – Viktor Třebický, CI2, o. p. s. (prezentace, pdf)
 • 10:20 Národní strategie přizpůsobení se změně klimatu a Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu – Jakub Horecký, Ministerstvo životního prostředí (prezentace, pdf)
 • 10:50 Zhodnocení zranitelnosti území – Yvonna Gailly, Ekologický institut Veronica (prezentace, pdf)
 • 11:15 Zranitelnost vůči změně klimatu na příkladu indikátorů národního akčního plán – Mirek Havránek, COŽP UK Praha (prezentace, pdf)
 • 11:45 Financování adaptačních opatření – Květoslava Kapková, Státní fond životního prostředí (prezentace, pdf)
 • 12:45 Adaptační strategie větších měst – projekt UrbanAdapt – Eliška Lorencová, Ústav výzkumu globální změny AV ČR (prezentace, pdf)
 • 13:00 Postup zpracování adaptační strategie v Praze – Mária Kazmuková, Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (prezentace, pdf)
 • 13:15 Města ČR a adaptace na změnu klimatu – Petr Pavelčík, CI2, o. p. s. (prezentace, pdf)
 • 13:30 Zkušenosti s řešením klimatických změn na Rakovnicku – Alena Škoudlínová, MěÚ Rakovník
 • 14:00 Zhodnocení zranitelnosti města prostřednictvím GIS – Josef Novák, CI2, o. p. s. (prezentace, pdf)
 • 14:15 Znalostní báze, Asistent Road map – Mirek Lupač, David Kunssberger, Agentura Koniklec, o. p. s. (prezentace Znalostní báze, pdf; prezentace Asistent, pdf)

Ostrava, 7. 12. 2016

 • 10:00 Úvodní slovo, představení tématu projektu a CI2, o. p. s. – Viktor Třebický, CI2, o. p. s.  (prezentace, pdf)
 • 10:20 Strategický plán a adaptace na změnu klimatu v Ostravě – Kateřina Šebestová, Ondřej Dostál, Magistrát města Ostravy (prezentace, pdf)
 • 10:50 Postup zpracování adaptační strategie v Kopřivnici – Hynek Rulíšek, MěÚ Kopřivnice (prezentace, pdf)
 • 11:20 Postup zpracování adaptační strategie v Hlučíně – Soňa Prášková, MěÚ Hlučín (prezentace, pdf)
 • 11:50 Adaptační strategie větších měst – projekt UrbanAdapt – Adam Emmer, Ústav výzkumu globální změny AV ČR (prezentace, pdf)
 • 12:10 Komerční prezentace společnosti LIKO-S – Marián Streda LIKO-S (prezentace, pdf)
 • 12:45 Zhodnocení zranitelnosti území – Jiří Krist, Národní síť MAS (prezentace, pdf)
 • 13:15 Zelené střechy jako nástroj adaptace na změnu klimatu – Jitka Dostálová, GreenVille service s. r. o. (prezentace, pdf)
 • 13:45 Strategie adaptace ve Zdravém městě Chrudim – Radim Misiaček, RADDIT consulting s.r.o. (prezentace, pdf)
 • 14:15 Zhodnocení zranitelnosti města prostřednictvím GIS – Josef Novák, CI2, o. p. s. (prezentace, pdf)
 • 14:30 Znalostní báze, Asistent Road map – Mirek Lupač, David Kunssberger, Agentura Koniklec (prezentace Znalostní báze, pdfprezentace Asistent, pdf)