Semináře o indikátorech proběhly úspěšně

Na přelomu září a října se v prostorách Galerie 14 v MČ Praha 14 (30. 9. 2015) a na Krajském úřadě Olomouckého kraje (1. 10. 2015) uskutečnily dva semináře na téma Indikátory udržitelného rozvoje a kvalita života ve městech. Semináře se konaly jako jeden z výstupů projektu "Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21“ podpořeného z Programu švýcarsko–české spolupráce koordinovaného Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP).

Na semináři zazněly příspěvky z řad organizátorů ze společnosti CI2, o. p. s. (Josef Novák, Viktor Třebický a Petr Pavelčík) a hostitelských měst (Ilona Picková z MČ Praha 14,  Jiří Doležel a Miloslav Dvořák z Magistrátu města Olomouce). Velmi oceňovaná byla přednáška Dr. Tomáše Háka z Centra pro otázky životního prostředí University Karlovy zaměřená na aktuální problematiku SDG (Sustainable Development Goals), které byly v minulém týdnu na půdě OSN bez většího zájmu medií přijaty.

Dále zazněly příspěvky z měst ČR, kde mají zkušenosti se sledováním indikátorů na místní úrovni. Jednalo se o Gabrielu Součkovou z Jihlavy, která ve svém příspěvku ukázala, co mohlo ovlivnit vývoj výsledků indikátorů během posledních 4 let, a o Martina Oklamčáka z Jablonce nad Nisou, který v zastoupení referoval o komplexní akci pro veřejnost "Žiju tu rád". Seminář v Praze uzavřely příspěvky Filipa Tittla z Centra rozvoje bydlení a Petra Pavelčíka z CI2, o. p. s. o programu Sledujeme/Snižujeme CO2

I na semináři v Olomouci zazněly prezentace zejména z moravských měst. Jednalo se o Josefa Švece z Velkého Meziříčí, který představil unikátní pokus o stanovení Indexu štěstí na městské úrovni. Dále svůj velmi propracovaný a dechberoucí příspěvek uvedli Hynek RulíšekAleš Dresler z Kopřivnice. Posledním z přednášejících byl Pavel Chramosta z Uherského Brodu, který se zabýval aspekty mobility ve městě. 

Prezentace: 

Fotografie ze seminářů naleznete na účtu Zonerama společnosti CI2, o. p. s.