Semináře pro podniky na téma Úspory energie a klimatická změna

Organizace CI2, o. p. s. ve spolupráci s odbornými partnery uspořádala pro podnikatelské subjekty a další zájemce v Plzni (9. 11. 2017) a v Hradci Králové (16. 11. 2017) semináře na téma - úspory energií a politika klimatických změn. Semináře byly realizovány v rámci cyklu čtyř seminářů nazvaných „Úspory energií a politika klimatických změn, uhlíková stopa“. Vedle uvedených podnikatelských subjektů byly další dva semináře zaměřené na zástupce veřejné správy, tyto semináře se konaly v Jihlavě (21. 11. 2017) a v Ostravě (22. 11. 2017). Partnery seminářů pro podniky byly - Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj a Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje. Oba semináře zahájil Viktor Třebický (CI2, o. p. s.) a v Plzni jej doplnila paní ředitelka Radka Trylčová (Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje).

Cílem plánovaných seminářů bylo aktivně šířit informace a vzdělávat subjekty a jednotlivce v oblasti úspor ve spotřebě energií a informovat o významně souvisejícím tématu ochraně klimatu a uhlíkové stopě. Organizátoři seminářů spojili tato dvě témata, vzájemně propojená motivací ke snížení spotřeby energie a produkce skleníkových plynů a tímto spojením tak reagovali na existenci platného dokumentu Klimaticko-energetický rámec EU do roku 2030 (Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030). Účastníci semináře ocenili kombinaci jednotlivých příspěvků a široký záběr témat, od teoretické úrovně až po konkrétní příklady opatření vedoucí ke snížení spotřeby energií a emisí skleníkových plynů prezentujících společností.

Během celého dne obou seminářů se postupně vystřídalo jedenáct prezentujících, přičemž úvodní přednášku, díky nichž byli účastnicí seznámení se současným vývojem politiky klimatických změn a postupem při stanovení uhlíkové stopy podniku (prezentace, pdf), měl Viktor Třebický (CI2, o. p. s.). Toto téma dále rozvinul a doplnil o řadu klíčových postřehů ve své přednášce i další řečník (prezentace, pdf), pan Jiří Pohl (Siemens Česká republika), který přiblížil všem zúčastněným multimodální udržitelnou mobilitu v ČR. Tématu udržitelné mobility, tedy konkrétně elektromobilitě – historii, vývoji v ČR a aktuální možnosti pro jednotlivce a společnost se věnoval pan Jaromír Marušinec (prezentace, pdf)​ (Asociace elektromobilového průmyslu).

Oblasti hospodaření s energií a úspory v rámci podniku společně s ukázkami konkrétních příkladů z podniků přednesl pan Ladislav Tintěra (prezentace, pdf)​. Ten mimo jiného zasvětil účastníky i do plánovaných legislativních změn (energetického managementu, auditu, ISO 50001) (prezentace, pdf). Dále pak nastínil zástupcům průmyslových podniků, jak pokračovat ve výrobních areálech po ukončení finanční podpory / dotací ze strany státu či EU. Důležitost lidského faktoru v hospodaření s energií zdůraznil pan Arne Springorum (prezentace, pdf)​ (HE Consulting s. r. o.), který na konkrétních příkladech dokázal prokazatelný vliv jednotlivce / zaměstnance při zavádění opatření vedoucí ke snížení spotřeby energií. Oba tyto přednášející doplnil svým příspěvkem pan Martin Mikeska (Komora OZE) (prezentace, pdf), který přiblížil zúčastněným situaci z hlediska obnovitelných zdrojů, podmínky v ČR a jejich praktické využívání.

Navazující příspěvek pana Petra Vozky (prezentace, pdf)​ v Plzni a Vladimíra Sochora (prezentace, pdf)​ v Hradci Králové (oba MPO) se zabýval možnostmi financování úsporných opatření pro podniky – tedy dotační tituly a programy ČR či EU a vhodně tak ukončil téma hospodaření energií a úspory energií.

Zakončení semináře bylo ve scénáři konkrétních příkladů opatření vedoucí ke snížení spotřeby energií a k produkci emisí skleníkových plynů. V této části své dosavadní realizované opatření a další plány představilo hned několik řečníků. Zkušenosti se sledováním uhlíkové stopy – Airport Carbon Accreditation představil pan Petr Knápek (prezentace, pdf)​ (Letiště Praha, a. s.), sledování uhlíkové stopy a jejího praktického využití přednesla paní Martina Frolíková (prezentace, pdf)​ (Vitana, a. s.) a své dosavadní úspěchy a další plány prezentoval pan starosta jediné energeticky soběstačné obce v ČR – pan starosta Milan Kazda (prezentace, pdf)​ z obce Kněžice.

Videozáznam vybraných příspěvků, seminář v Hradci Králové - ke shlédnutí na tomto odkaze.

Uspořádané semináře byly realizovány v rámci projektu „Cyklus seminářů – úspory energií a uhlíková stopa“ podpořeného ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021, Program EFEKT 2 na rok 2017, Ministerstvo průmyslu a obchodu.