Uhlíková stopa úřadu

Uhlíková stopa úřadu je měřítkem jeho činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Jedná se o indikátor, který je nepřímým ukazatelem spotřeby energií a materiálů a produkce odpadů. Stanovuje množství skleníkových plynů vyjádřených v ekvivalentech CO2 (CO2e). V případě úřadu stanovuje analýza množství skleníkových plynů, které souvisí s jeho činností. Jedná se zejména o emise spojené se spotřebou energií, paliv ve služebních automobilech, se služebními cestami, nákupem materiálů a techniky či s produkcí odpadů. Emise z úřadu se dělí do tří oblastí (Scopes)

  • SCOPE 1 − přímé emise do ovzduší z aktivit, které spadají pod daný úřad (např. emise z kotlů v budovách či z vlastněných automobilů)
  • SCOPE 2 − nepřímé emise z nakupované energie, které nevnikají přímo v budouvách úřadu, ale jsou důsledkem jeho aktivit (např. nákup elektřiny, tepla či páry).
  • SCOPE 3 − další nepřímé emise – emise, které jsou následkem činnosti úřadu, ale nejsou klasifikovány jako Scope 2 (např.  služební cesty, nákup techniky, nákup materiálu, produkce odpadů).

Výpočet uhlíkové stopy úřadu od společnosti CI2, o. p. s. je provádeň v souladu s mezinárodním standardem GHG Protocol (www.ghgprotocol.org), a je dále v souladu s normou ISO 14064

CI2, o . p. s. je administrátorem dobrovolného programu Sledujeme/Snižujeme CO2, který umožňuje subjektům certifikované sledování a snižování emisí skleníkových plynů. Zapojený subjekt (firma, úřad) po splnění základních podmínek definovaných v pravidlech programu obdrží certifikát a je mu vystavena značka příslušné úrovně zapojení. 

Reference v oblasti stanovení uhlíkové stopy úřadu v ČR jsou uvedeny zde.