Zveřejňování emisí skleníkových plynů českého byznysu je stále v plenkách

Praha (10. srpna 2015) – Podniky působící v České republice si stále více uvědomují důležitost ochrany životního prostředí, nicméně problematika ochrany klimatu je pro podstatnou část velkých českých firem okrajovým tématem. Dokládá to vůbec první nezávislá zpráva mapující zveřejňování informací společnostmi podnikajícími v Česku, kterou vydala nezisková organizace CI2, o. p. s. Studie „UHLÍKOVÁ STOPA ČESKÉHO BYZNYSU" ukazuje, jakým způsobem 50 nejvýznamnějších společností v České republice publikuje své emise skleníkových plynů a jak je plánuje snižovat.

Za nejdůležitější závěr studie lze považovat skutečnost, že pouze třetina podniků zveřejňuje informace o emisích skleníkových plynů na svých webových stránkách a ve svých dokumentech. Pozitivnější situace je v případě společností zavazujících se ke snížení emisí skleníkových plynů, těch je zhruba polovina. Jedná se především o společnosti se zahraničním vlastníkem. Další výsledky studie shrnuje Vladimíra Khajlová z CI2, o. p. s.: „Co se týká českých společností a stanovení cíle snižování emisí skleníkových plynů, je situace velmi nepříznivá. Zhruba 90 % z nich nemá stanovený cíl snižování emisí skleníkových plynů.“

Více v tiskové zprávě ke studii "UHLÍKOVÁ STOPA ČESKÉHO BYZNYSU či v samotné studii ke zhlédnutí zde: http://ci2.co.cz/cs/uhlikova-stopa-ceskeho-byznysu