Aktuálně

Udržitelná mobilita v Jihlavě - patrná změna

Mluvit o udržitelnosti dopravy je velmi složité a nadnesené. Po provedení dotazníkového šetření mezi vzorkem 500 obyvatel Jihlavy však výsledky naznačují, že tamní doprava se udržitelným směrem alespoň vyvíjí. Zda-li jde o dlouhodobý vývoj, nebo jen o náhodný výkyv zatím Read more »

V Jilemnici žijí spokojení lidé

Město Jilemnice se po dvou letech rozhodlo zopakovat dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak spokojení lidé žijí v Jilemnici. Výsledek je nadmíru pozitivní. Spokojených je více než čtyři pětiny a navíc spokojenost oproti průzkumu před dvěma lety narostla. Dotazníkové šetření ve Read more »

Workshop k výpočtu uhlíkové stopy firem

Již druhý workshop na téma stanovení uhlíkové stopy firem pořádá ve spolupráci s Centrem výzkumu Řež s r.o. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. (TIMUR, o.s.) Společnost CI2, o.p.s. je partnerem worskhopu.

Jeho cílem je seznámit zástupce českých společností s Read more »

Pracovní workshop k výpočtu uhlíkové stopy firem

Dne 9. dubna 2013 se v prostorách hotelu Mosaic House bude konat "První workshop k výpočtu uhlíkové stopy firem". Workshop organizuje občanské sdružení TIMUR, které rovněž zpracovává metodiku výpočtu uhlíkové stopy, jež bude na setkání představena. Organizace CI2, o.p. Read more »

Vítejte na stránkách CI2, o.p.s.

Společnost CI2, o.p.s. vznikla na začátku roku 2013 transformací jiné obecně prospěšné společnosti Iris, o.p.s. Posláním CI2, o.p.s. je prosazovat udržitelný rozvoj na místní úrovni a informovat o nejnovějších trendech a metodách veřejnou správu, soukromou sféru, vzdělávací Read more »

Stránky