Aktuálně

Chránit klima se vyplatí také v ČR - Tisková zpráva CI2, o. p. s.

České podniky se začínají zajímat o stále důležitější téma ochrany klimatu. Ukazuje to zájem o nový český program ochrany klimatu či pozitivní zkušenosti firem představené na celostátním semináři, který ukázal trendy vývoje ve vyspělých zemích, české značky udělované firmám Read more »

POZVÁNKA NA TEMATICKÝ SEMINÁŘ

Ochrana klimatu v českém podnikatelském prostředí - Podpora a příklady dobré praxe

Dne 22. března 2016 se v prostorách Ministerstva životního prostředí uskuteční seminář „Ochrana klimatu v českém podnikatelském prostředí - Podpora a příklady dobré praxe“.

Účastníci Read more »

Konference Tvoříme klima pro budoucnost

Ve dnech 26. – 27. ledna 2016 se v Liberci na Krajském úřadě uskuteční konference "Tvoříme klima pro budoucnost - Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni". Konference je pod záštitou Hejtmana Libereckého kraje a zahájí ji rovněž Read more »

Stránky