Aktuálně

Jak jsou spokojení obyvatelé v Kladně?

Výsledek dotazníkového šetření zjistil, že obyvatelé Kladna jsou se životem zde spokojeni. Odlišný názor má zhruba více jak čtvrtina oslovených (27,1 %). Více spokojeny jsou osoby vzdělanější, lidé ve věku 18–20 let, na rodičovské dovolené a v důchodu. Dále jsou Read more »

Norské fondy pomohou českým městům reagovat na změnu klimatu

Významnou podporu obdržela společnost CI2, o.p.s. z tzv. norských fondů. Získala projekt, který umožní informovat česká města a obce o adaptačních opatřeních na změnu klimatu a připravit je na ně. Hlavními aktivitami projektu je přenést zkušenosti s realizací adaptačních Read more »

Spokojení obyvatelé MČ Praha 21

V průběhu jara a léta probíhalo v městské části Praha 21 dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost občanů a jejich přepravní návyky. Podle titulkového indikátoru spokojenosti (podíl spokojených osob s životem v místě) jsou obyvatelé městské části Praha 21 se Read more »

Ekologická stopa města

Svou ekologickou stopu si nyní města ČR mohou spočítat na pozměněném on-line kalkulátoru, který je umístěn na webových stránkách http://www.ekostopa.cz/mesto. Jejich správcem se od počátku srpna roku 2014 stala společnost CI2, o.p.s. Na základě této Read more »

Vyhlášení soutěže Zelená informacím 2014

Dne 1. srpna 2014 vyhlašují organizátoři soutěže Zelená informacím její čtvrté řádné pokračování. Jejím smyslem je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Cílem je dále motivovat města k uživatelsky přátelskému Read more »

Dotazníkové šetření spokojenosti v Kladně

Jak jsou spokojení obyvatelé Kladna s životem ve městě? Jak obyvatelé oceňují přírodní prostředí ve městě? Na tyto otázky a na mnohé jiné odpoví dotazníkové šetření, které ve spolupráci s Magistrátem města Kladna organizuje nezisková organizace CI2, o. p. s. Šetření ve městě probíhá od 17. Read more »

Lidé v Jablonci jsou spokojenější a udržitelněji cestují

Ukazatel Spokojenost občanů s místním společenstvím zjišťuje a vyčísluje subjektivní pocit spokojenosti občanů s městem, ve kterém žijí a pracují, a další dílčí aspekty této spokojenosti. Bezprostředně odráží pocit kvality života, která tvoří důležitou součást Read more »

Stránky