Aktuálně

Uhlíková stopa českého byznysu

Jak nejvýznamnější podniky působící v České republice přispívají ke globální změně klimatu a zejména, jak své emise publikují a jaké mají cíle v klimatické politice, je možné zjistit v nové studii "Uhlíková stopa českého byznysu", kterou připravila nezisková organizace Read more »

Vedro a co my s ním

V letošním létě zažíváme nezvyklé vlny veder, padají teplotní rekordy a pobyt ve městech a uzavřených neklimatizovaných místnostech se stává velmi nepříjemný. Venkov trpí suchem, uschlou trávu a rozpraskanou půdu jsme si spojovali s jinými končinami než Polabím Read more »

Studijní cesta zástupců českých měst do Norska

V termínu 13. 6. – 20. 6. 2015 se uskutečnila studijní cesta do Norska. Jejím smyslem bylo sdílet konkrétní příklady a informace o přístupu norských měst k adaptačním a mitigačním opatřením na změnu klimatu. Studijní cesty se zúčastnili zástupci sedmi měst (Kopřivnice, Krnov, Read more »

Další číslo Newsletteru o adaptacích

CI2, o. p. s. vydalo již druhé číslo zpravodaje věnovaného adaptacím měst a obcí na změnu klimatu. Jedná se poměrně o nové a aktuální téma, které bude v blízké době diskutováno stále častěji. Účelem zpravodaje je naplnit hlavní cíl projektu, tedy zvyšovat povědomí o  Read more »

České podniky a jejich vliv na klima

Podnikatelský sektor patří mezi nejvýznamnější producenty skleníkových plynů v globálním měřítku a i na úrovni regionů. CI2 proto podporuje aktivnější zapojení podniků do praktických opatření na ochranu klimatu v ČR.

CI2, o. p. s., je řešitelem nového projektu “Aktivní zapojení Read more »

UrbanAdapt: Pomáháme velkým městům reagovat na změny klimatu

Městské oblasti, v nichž žije většina obyvatel Evropy i ČR, jsou zranitelné a často nedostatečně připravené na budoucí, ale již také současné projevy klimatické změny, jako jsou vlny horka, nedostatek vody, sucho, nebo záplavy. Rostoucí rizika spojená se změnou klimatu ve městech mohou Read more »

Úspěšná akce pro veřejnost v Novém Boru

Tématem oslav Dne Země v Novém Boru se v roce 2015 díky projektu CI2, o. p. s. stala změna klimatu. Do tradiční akce pro děti se letos zapojilo kolem 150 dětí a převládala velká spokojenost – jak na straně dětí, tak jejich učitelek a organizátorů. Přispěla k tomu velmi dobrá organizace Read more »

Školení o indikátorech udržitelnosti v Uherském Brodě

Dne 25. března 2015 se v Uherském Brodě uskutečnilo druhé školení (po školení v Městské části Praha 14) pracovníků městského úřadu s názvem: Indikátory udržitelného rozvoje v prostředí měst ČR. Školení pod vedením lektorů Josefa Nováka a Petra Pavelčíka z CI2, o. p. s Read more »

Příprava akce pro veřejnost v Novém Boru

V týdnu kolem letošního Dne Země (20. – 26. 4.) vyvrcholí v Novém Boru akce pro veřejnost, jejímž cílem je informovat občany města včetně dětí o klimatických změnách, možných opatřeních na úrovni města a souvisejících otázkách.  Akce, kterou pořádá CI2, o. p. s. společně s Městem Read more »

Stránky