ISO 14064

Normy ČSN ISO 14064 (ISO 14064-1, ISO 14064-2 a ISO 14064-3) představují relativně nový úsek norem souboru ISO 14000. Tyto normy se věnují problematice skleníkových plynů. Jejich použití se předpokládá zejména v programech obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů nebo v  iniciativách organizací při stanovení, monitorování, vykazování a ověření inventarizací skleníkových plynů. Dále se využití této řady norem se též předpokládá při plánování, realizaci, vyhodnocování a validaci projektů na skleníkové plyny.  Monitorování, vykazování, ověřování nebo validace emisí skleníkových plynů je za účelem jejich omezování ať už na dobrovolné nebo povinné (legislativou či ekonomicky vynucené) bázi.

Norma ISO 14064 se skládá ze tří navzájem se doplňujících komponent. Norma ISO 14064-1 zahrnuje požadavky pro plánování, provedení, řízení a správu, vykazování a ověřování emisní inventury skleníkových plynů pro organizace. Druhá část normy (14064-2) upravuje požadavky na monitoring a vykazování dosaženého snížení emisí či zvýšení propadů skleníkových plynů prostřednictvím projektů a/nebo projektově orientovaných činností. Třetí část (14064-3) stanovuje zásady a požadavky pro ověřování inventarizací skleníkových plynů a pro validování a ověřování projektů na skleníkové plyny.

Norma ISO 14067:2013 obsahuje detaily principů, požadavků a pokynů pro kvantifikaci a komunikaci uhlíkové stopy výrobků (CFP), a to jak zboží a služeb, které jsou založeny na emisích skleníkových plynů a jejich propadů v průběhu životního cyklu výrobku. Požadavky a pokyny pro kvantifikaci a komunikaci dílčí uhlíkové stopy výrobků (dílčí CFP) jsou také k dispozici. Komunikace a prezentace CFP pro danou cílovou skupinu musí být založena na zprávě, která obsahuje přesné, relevantní a odpovídající zobrazení a výpočet CFP. 

CI2, o.p.s. nabízí stanovení emisí skleníkových plynů společnosí, produktů a měst v souladu s touto normou

Reference v oblasti implementace projektů podle normy ISO 14064 a ISO 14067 v ČR i zahraničí jsou uvedeny zde.