První seminář k offsetovým projektům a kompenzacím uhlíkové stopy

Dnes 22. ledna 2019 se uskutečnil seminář věnovaný problematice offsetů a kompenzacím uhlíkové stopy s názvem: Offsety a kompenzace skleníkových plynů jako součást klimatické politiky podnikůUspořádala jej společnost CI2, o. p. s. společně s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj. Semináře se zúčastnili zástupci významných český společností, universitních pracovišť a poradenských instituací zaměřujících se na udržitelný rozvoj a společenskou odpovědnost. 

Seminář zahájili Josef Novák ze společnosti CI2, o. p. s. a Ivo Gajdoš z České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Ten ve své prezentaci představil činnost ČBCSD a studii Global Risk Report 2019 (prezentace, pdf, 1,7 MB). V další části navázal globální a evropskou úrovní Viktor Třebický z CI2, o. p. s. a zasadil do ní současné trendy na poli klimatické změny (prezentace, pdf, 1,4 MB). Samotné principy a příklady offsetů na mezinárodní úrovni představila Romana Březovská z Ministerstva životního prostředí (prezentace, pdf, 4,1 MB). 

Po přestavce začal blok věnovaný konkrétním přístupům k offsetovým projektům. Josef Novák (prezentace, pdf, 1 MB) uvedl nový offsetový program Offsetujeme CO2, prostřednictvím kterého mohou jednotlivci kompenzovat svou uhlíkovou stopu a zároveň finančně podpořit vybraný konkrétní offsetový projekt. Ze zástupců českých firem vystoupila Jana Kozáková (prezentace, pdf, 765 KB) ze společnosti DPD CZ s přednáškou, jak propojují společenskou odpovědnost s offsetovými programy v DPDgroup. Na závěr přítomné uvedl do problematiky nanotechnologií a fotokatalýzy Pavel Šefl (Advanced Materials - JTJ s. r. o.) a nastínil možné propojení moderních technologií s řešením problematiky skleníkových plynů (prezentace, pdf, 1,8 MB). 

Videospot věnovaný offsetovým projektům: