Novinky

Pozvánka na seminář: KLIMASKEN

CI2, o. p. s. ve spolupráci s partnery Vás zve na úvodní odborný seminář k on-line nástroji KLIMASKEN pro zástupce měst, městských částí a obcí. Na akci se dozvíte co je KLIMASKEN. Je to nástroj, který umožňuje vyhodnotit příspěvek města, ale i  Read more »

Spojujeme síly: CI2+SUSTO

Vydejte se s námi na cestu 
k udržitelnosti, nenecháme Vás zabloudit.

Spojujeme síly se SUSTO - Sustainability Tools, abychom našim partnerům a klientům doručili kvalitnější služby pro zvládnutí přechodu k udržitelnosti. Udržitelnost už není jenom drobným Read more »

Liberecký kraj je jedním z prvních krajů v republice, který má plán adaptace na změnu klimatu - díky CI2, o. p. s.

Vyšší teploty, vyprahlá města a pole, přívalové deště – to je jen výčet důsledků klimatických změn. Na ně se snaží Liberecký kraj reagovat tím, že sám přichází s návrhy adaptačních opatření, která by negativním dopadům klimatu předcházela či je sama řešila. Dokument Akční plán adaptace na Read more »

České firmy i jednotlivci pomáhají klimatu také kompenzací svých emisí. Financují novou vzrostlou zeleň v krajině

Výsadba aleje v Rybníkách (listopad 2019)

V České republice se letos začínají poprvé ve větší míře realizovat speciální offsetové projekty zaměřené na úspory či kompenzaci již vypuštěných emisí skleníkových plynů. V zahraničí jde o poměrně běžný postup, jímž firmy či jednotlivci snižují dopady své vlastní činnosti na klima. A to poté, Read more »

Stránky