Novinky

Chránit klima se vyplatí také v ČR - Tisková zpráva CI2, o. p. s.

České podniky se začínají zajímat o stále důležitější téma ochrany klimatu. Ukazuje to zájem o nový český program ochrany klimatu či pozitivní zkušenosti firem představené na celostátním semináři, který ukázal trendy vývoje ve vyspělých zemích, české značky udělované firmám Read more »

POZVÁNKA NA TEMATICKÝ SEMINÁŘ

Ochrana klimatu v českém podnikatelském prostředí - Podpora a příklady dobré praxe

Dne 22. března 2016 se v prostorách Ministerstva životního prostředí uskuteční seminář „Ochrana klimatu v českém podnikatelském prostředí - Podpora a příklady dobré praxe“.

Účastníci Read more »

Stránky