Novinky

POZVÁNKA NA TEMATICKÝ SEMINÁŘ

Ochrana klimatu v českém podnikatelském prostředí - Podpora a příklady dobré praxe

Dne 22. března 2016 se v prostorách Ministerstva životního prostředí uskuteční seminář „Ochrana klimatu v českém podnikatelském prostředí - Podpora a příklady dobré praxe“.

Účastníci Read more »

Konference Tvoříme klima pro budoucnost

Ve dnech 26. – 27. ledna 2016 se v Liberci na Krajském úřadě uskuteční konference "Tvoříme klima pro budoucnost - Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni". Konference je pod záštitou Hejtmana Libereckého kraje a zahájí ji rovněž Read more »

PF 2016

Přejeme Všem našim spolupracovníkům, kolegům a partnerům příznivý rok 2016. Věříme, že společně přispějeme k posunu celé společnosti směrem k udržitelnosti. 

Tým CI2, o. p. s. 

 Read more »

Stránky