Novinky

Výsledky soutěže Zelená informacím 2014

Dne 4. prosince 2014 se uskutečnilo v prostorách Malé auly Karolína slavnostní vyhlášení 4. ročníku soutěže Zelená informacím 2014. V reprezentivních prostorách byly předány ocenění zástupcům měst za nejlepší prezentce o životním prostředí na oficiálních webových stránkách. 

Jako nejlepší Čtěte více »

Seminář: Vyhlášení výsledků soutěže Zelená informacím

Dne 4. prosince 2014 se uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Zelená informacím 2014, na které bylo pozváno 33 zástupců z nejlepších měst. Soutěž probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Svazu měst a obcí České republiky. Hodnotiteli soutěže jsou odborníci na Čtěte více »

Jak jsou spokojení obyvatelé v Kladně?

Výsledek dotazníkového šetření zjistil, že obyvatelé Kladna jsou se životem zde spokojeni. Odlišný názor má zhruba více jak čtvrtina oslovených (27,1 %). Více spokojeny jsou osoby vzdělanější, lidé ve věku 18–20 let, na rodičovské dovolené a v důchodu. Dále jsou Čtěte více »

Spokojení obyvatelé MČ Praha 21

V průběhu jara a léta probíhalo v městské části Praha 21 dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost občanů a jejich přepravní návyky. Podle titulkového indikátoru spokojenosti (podíl spokojených osob s životem v místě) jsou obyvatelé městské části Praha 21 se Čtěte více »

Stránky