Novinky

Pracovní workshop k výpočtu uhlíkové stopy firem

Dne 9. dubna 2013 se v prostorách hotelu Mosaic House bude konat "První workshop k výpočtu uhlíkové stopy firem". Workshop organizuje občanské sdružení TIMUR, které rovněž zpracovává metodiku výpočtu uhlíkové stopy, jež bude na setkání představena. Organizace CI2, o.p. Read more »

Vítejte na stránkách CI2, o.p.s.

Společnost CI2, o.p.s. vznikla na začátku roku 2013 transformací jiné obecně prospěšné společnosti Iris, o.p.s. Posláním CI2, o.p.s. je prosazovat udržitelný rozvoj na místní úrovni a informovat o nejnovějších trendech a metodách veřejnou správu, soukromou sféru, vzdělávací Read more »

Stránky